TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S. A., empresa de Serveis Sanitaris. Els oferim solució a totes les seves necessitats en l’àmbit de sanitat ambiental: Desinfecció d’espais interiors i exteriors, control de plagues, prevenció i control de legionel·la, així com els últims sistemes sanitaris portàtils i temporals disponibles en el mercat per a satisfer  qualsevol projecte públic o privat, sigui com sigui la seva necessitat o dimensió, disposant per tant d’un SERVEI COMPLET.

Comptem amb un equip humà amb clara vocació de servei i formació contínua per a satisfer les necessitats dels nostres clients amb el màxim compromís de protecció al medi ambient.

Oferim un complet ventall de sanitaris mòbils ecològics oferint una solució apropiada a qualsevol sector (esdeveniments, obres, platges, treballs de recuperació de catàstrofes,)

D’acord amb els principis i valors de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S. A., mitjançant el present document adquirim el compromís de:

Complir i superar les expectatives dels nostres clients, comprometent-nos amb ells, incloent les relatives als nostres productes i a la qualitat del servei dotant-nos per a ells dela última tecnologia del mercat, sent flexibles i adaptables a les necessitats, oferint informació de temps real i gestió d’incidències de manera immediata.
Afavorir un clima de creixement i satisfacció entre els membres del nostre equip, interactuant des del profund respecte a les persones que formem part d’ell i actuant dins d’un ambient col·laboratiu i d’unitat.
Protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació incloent un exhaustiu control d’olors i càrrega contaminant del residu originat i tot això amb el mínim consum d’aigua.
Compliment amb rigor dels requisits dels nostres clients, requisits legals i reglamentaris i compromisos expressos de la nostra organització, tenint sempre present la nostra orientació de resultats.
Millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient mitjançant la integració de la qualitat i respecte al nostre entorn en tots els nostres processos i implicació dels nostres proveïdors.

Per a tot això establim aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient que proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius anuals de l’empresa.

Aquesta política de qualitat és comunicada a tot el personal de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S. A.. mitjançant seminaris interns i la seva difusió permanent en el tauler d’anuncis. Igualment és lliurada a les persones de nova incorporació en un Pla d’Acolliment. En les revisions per la direcció es revisa anualment el contingut d’aquesta política de qualitat per a garantir la seva contínua adequació.